Sidux 2007-01

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje — Tadżi: — Mark @ 11:45 dp 24 grom. 2007 Dopòwiescë (0)

sidux-logo.pngÙkôza sã pierszô sztabilnô òficialnô, òpiartô na Debianie Sid, wersëjô 2007-01 nowi distribùcëji Sidux. Przistãpnô je òna do zladënkù dlô systemów x86- ë x86_64 we dwóch wersëjach:
– 402 MB wiôlgô z ùprosconą werseją KDE
– 700 MB wiôlgô z fùl wersëją KDE
Ùdba Siduxa pòwsta kòl kùńca 2006 rokù jakno òdpòwiesc na dołdżé żdanié (ju wicy jakno rok) na nową sztabilną wersëjã KANOTIXa, z ti ùdbë przëszlë téż zakłôdôrze Siduxa, równak na nowô ùdbna nie je zwëczajno jinszã wersëją KANOTIXA.

Sidux to fùlwôrtnô, òpiartô na Debianie Sid linuksowô distribùcëjô, jaką mòże brëkòwac jakno live-CD ë też zainstalowac na cwiardim diskù. W procëmnocë do Debiana dôwô równak Sidux dodôwné wspiarcë dlô hard- ë soft-wôrë ë chce doprowôdzac rozwijową wersëjã Debiana ù se do sztabilny distribùcëji.

Sidux 2007-1 zamëkô w se jądro 2.6.20.1 a jakno graficzné òkrãżé blós KDE 3.5.5. Instalacëjnô programa dosta swój nowi graficzny wëzdrzatk. Na CD nachôdô sã le blós wòlnô soft-wôra – zgòdno z filozofiją Debiana. Chto brëkùje dodôwnëch czérowników czë jinszy jakno wòlny soft-wôrë mòże te równak zladowac z ekstra achiwùm na serwerze Siduxa.

Co dlô piszącëch pò kaszëbskù wôżné, to fakt, że to ju pòsobnô linuksowô distribùcëjô jakô zamëkô w se kaszëbską klawiaturã.

Domôcô starna ùdbë: sidux.com

Zladënk: http://debian.tu-bs.de/project/sidux/release/


Nen wpisënk òstôł dodóny w sob., 24, grom., 2007 ò 11:45 dp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc