Planë dlô Linspire ë Freespire

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje — Tadżi: , — Mark @ 10:13 pp 27 łżë. 2007 Dopòwiesców (2)

freespire.pngKevin Carmony, przédnik Linspire, dôł wiédzã ò nowich wersëjach Linspire ë Freespire ë czësto nowi instalacëjny systemie CNR (Click’n’Run), jaczé mają sã ùkôzac w przińdnëch dwóch ksãżëcach.

Instalacëjnô systema Click’n’Run (CNR) mô sã ùkôzac na swòji internetowi starnie CNR.com, jakô mô òstac zrëszonô na zôczątkù maja, ë bëc przistãpnô nié le blós dlô brëkòwników Linspire ë Freespire, le téż dlô jinszëch distribùcëjów. Brëkòwnicë Linspire ë Freespire mają dostac ju w czerwińcu mòżnotã ùżëwaniô ji dzãka ekstra pluginsowi, a òd westrzódka czerwińca téż brëkòwnicé Ubuntu, jakno ë pòzdze Debiana, OpenSuse ë Fedorë. Linspire ùprzistãpnił CNR darmôk ju łoni – dzãka ni mòże na prosti ôrt wëbrac wòlné ë téż płatné aplikacëje do ùżëwaniô na desktopie.

Freespire w wersëji 2.0 (jakô je ju w testowich wersëjach) mô sã ùkôzac na zôczątkù lëpińca ë mô bëc òpiartô na Ubuntu 7.04 w sparłączeniém z nônowszą wersëją KDE, CNR, bùtnowima czérownikama ë kòdekama, co mô zletczic brëkùnk systemë. Linspire 6.0, jakô je kòmercëjną wersëją Freespire 2.0, mô przińc sztërë tidzenié pò ni.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pią., 27, łżë., 2007 ò 10:13 pp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

2 dopòw. »

  1. Jô sã przëznóm, że nie barô rozmiã czim je nen CNR. Mòże nie tak dëcht nie rozmiã tegò, co nie widzã różniców midze tim a (na przëmiôr) Synapticã. Czej to mdze ju bënë Ubuntu to sprôwdzã jakno sã z tim robi, a mòże téj dowiém sã co je lóz z tim Click’n’Run 🙂

    Czedë wëdóny òstôł jeden z pierszëch Linspirów (jesz tedë Lindows), jô to sobie zladowôł a zainstalowôł. Wëzdrzało to kąsk lepi, w przërównaniém do Mandrivë (tedë jesz Mandrake’a). Równak jô nie mógł nick zrobic z CNR, bò téj jô miôł lëchi internet (chòba mòdem) ë – czegò nie jem na 100% gwës – wnetka nick bënë Lindowsa nie bëło darmôk.

    Dopòwiesc przez Michôł — łżë. 28, 2007 @ 7:34 dp

  2. Tak jak jô to rozmiã, to w CNR jidze tuwò chòba barżi ò platfòrmã z dostónkama wszelejaczich programów dlô Linuksa, w tim téż płatnëch.
    Jo, Lindows ni bëł darmôk, samô dejô wëda sã fejn, le chòba nie dało sã jime tegò do kùńca przeprowadzëc. Freespire (darmôk wersëjô Linspire) pòkôza sã dopiérze łońsczégò rokù ë téż nié òsta przëjãtô dobrze, mëszlã, że to nowé òpiarce na Ubuntu plus pluginsë ë kòdeczi mòże sã òkôzac dobrim wëbiérkã dlô brëkòwników co nié rozmią sa to dograc – chòc to dô ju LinuxMinta, co mô to téż wszëtkò bënë ë króm tegò menu jaczé sã ce n.p. widzy 🙂 .

    Dopòwiesc przez Mark — łżë. 28, 2007 @ 7:52 dp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc