OpenSuse 11 – pòzdrzatk brëkòwnika stôrszegò kòmpùtra

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Mark @ 12:45 pp 29 czer. 2008 Dopòwiesców (2)

OpenSuseW ùszłëch tidzeniach wëszłô je nowô wersëjô distribùcëji OpenSuseOpenSuse 11. Mómë w ni, w spòdlowim wëdôwkù, Gnome 2.22, KDE 3.5.9 ë 4.04, X.org 7.3, jądro w wersëji 2.6.25.5, a całownô softwôra zamkłô w distribùcëji òsta zaktualionô. Nowé jądro dôwô lepszą mòżnotã wirtualizacëji ë wspiarcô dlô hardwôrë. Instalownik òstôł òdswierzony ë wëzdrzi w przërówmnaiém do wersëji 10.3 na gwës lepi, dôwô równak téż króm tegò mòżnotã doparłãczeniô przë instalacëji swòjëch òbrôzów karnów softwôrë na placu pòjedińczëch paczétów, co schùtcziwô instalacëjã, bò òbrôzë wszëtczich paczétów z jednegò karna sparłączoné są w jednim archiwùm.

Samô systema pò winstalowaniô sztartëje chùtkò, a pòprôwioné fele w instalownikù paczétów dałë mòżnotã na to bë chùtczi doinstalowac nowé programë jakno to bëło rëchli.

OpenSuse 11 mòże òd 19. czerwińca zladowac ze starów ùdbë na 32- ë 64-bitowé jakno ë na PowerPC platfòrmë. Do wébiérkù stoją abò jednô wersëjô na DVD, abò dwie live CD z KDE 4 ë GNOME.

Ùdba OpenSuse pòcësna ùprzëstãpnianié całi distribùcëji na CD, co trzëmóm za lëché rozwiązanié w przëtrôfkù stôszëch kòmpùtrów. Jeżlë ju redukùjëmë òbrôzë zladënkù to bëło bë fejn dac téż live CD z òkrãżã XFCE do zladënkù, bò to prawie je nót tima co bë chcelë zrëszëc tã distribùcëjã na stôrszëch kòmpùtrach, a tak to mòżemë jã le wgrac z całi DVD  (jeżlë mô chto taczi nëk – jô móm, le ten jakno dosc stôri nie dôł sã radë z tim wiôldżim òbrôzã), abò wgriwając wprzód wersëjã z GNOME czë KDE ë dograc XFCE, rëmając przë tim te pierszé – wëchôdô równak z tegò lëchô skrojóné òkrãżé. Całownosc (le trzë mòżnotë zladënków) doprowadzëła do tegò, że ùdba OpenSuse pisze bùszno ò tim, że zrosła jima całownô wielëna zladënkù miarë lopków – ne jo, na nen ôrt (wëmùszanié) mòże na drëdżi rôz dac le jeden òbrôz ë to le blós DVD do zladënkù, to bãdze jesz “lepi” 😉 .

Generalno pò krótczim testowaniém OpenSuse 11 mògã rzec, że je to fejn zrëchtowónô distribùcejô, jakô czérëje sã doch na nowszé kòmpùtrë. Instalacëjô jidze na tich flot, a samô systema aktualizëje sã lepi jakno to bëło przódë, chòc derëje to ë tak w przërównaiém do Debiana dłużi.

Zladënk òbrôzów: http://software.opensuse.org/


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 29, czer., 2008 ò 12:45 pp ë nalôzł sã w dzélu OpenSuse. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

2 dopòw. »

  1. Në jo, doch dlô stôrich kòmpùtrów mòżesz nalezc wiele distribùcëjów robionëch blós dlô nich. A wiôldżim firmòm (króm jich pòliticzi dlô firm!) lepi je dawac na desktopë wcyg nowe, pamiãcożerné programë. Kò chtos mùszi je dërchã testowac 😉

    Dopòwiesc przez Michôł — czer. 30, 2008 @ 10:25 dp

  2. Jo to prôwda, że to dô wiele distribùcëjów co je mòże fejn winstalwoac na stôrszé kòmpùtrë, le smieszné je prawie to, że w OpenSuse je mòżnota wënbiérkù XFCE – to le blós na tim òbrôze DVD 🙂 . Kąsk smieszno, bò czérëje sã na pierszim placu XFCE do tich co mają słabszé kòmpùtrë (abò tich co jich zwëczajno òno lubi).
    Jô za sztëk napiszã cos ò Zenwalk 5.2 (móm ju rôz pisóné) jaczi móm na laptopie, co do tesca jidze, wgróne. Wiele bë pisac, le szło ò òkrãżé co bë sã z: 256 MB pamiãce, 4MB graficzną kôrtã ë PII 1000 dało flot radã, a téż bë bëło kąsk atrakcëjné w wëzdrzatkù ë nié za “cãżczé” w brëkùnkù dlô człowieka, co nié mô pòjãcô ò òperacjowich systemach. Padło na XFCE. Tuwò nóm w diachła przetestowóné ë w kùńcu padło na tegò mini Slacka jaczim je Zenwalk. Në le ò tim to za sztërk. W czérwińcu sã wëszłé 3 wëdôwczi Zenwalka 5.2 : desktop, liveCD ë Core (to slédne to wczora).

    Dopòwiesc przez Mark — czer. 30, 2008 @ 5:09 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc