Linuksowô wëdôwkòwô jeséń

Òpùblikòwóné w: Fedora,OpenSuse,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , , , , — Mark @ 11:56 pp 29 lëst. 2009 Dopòwiescë (0)

Òd jaczégòs ju czasu dostôwómë dwa razë w rokù nowé wëdôwczi zaktualnionych linuksowich distribùcëjów. Tak pò prôwdze to nié wszëtczich, równak czile z tich wikszich robi to regùlarno.

Tak bëło téż w tã jeséń – w slédnych tidzéniach pòkôzałë sã distribùcëje:

Kòżdô z nich niese ze sobą zaktualnioną softwôrã, nowé jądra Linuksa ë generalno to mniszé czë wikszé zmianë na lepszé ë to tak, że tak pò prôwdzë to kòżdi mòże nalezc, westrzód nich,  pasowną distribùcëjã dlô se.  Instalacëjô kòżdi z wëżi namieniónych je zblëżono letkô ë nawetka ti, co nié mają zebrónegò wiôldżegò doswiadczeniô w ni, bãdą w sztãdze sã z nią pòradzëc.

Instalownik Firefoksa w Kubuntu 9.10

Instalownik Firefoksa w Kubuntu 9.10

Przez to, że dolmaczimë na kaszëbsczi KDE ë tipiczné distribùcjowé dzéle prosto przë Kubuntu chcemë le zamòdlëc tã distribùcëjã dlô tich, co chcą nastôwic w Linukse kaszëbsczi jãżëk, bë ji prawie brëkòwôlë, przez to że je òna nôbarzi skaszëbionô.

Òstôwając przë Kubuntu, to nie wiémë jak wama, le nama wiédno gwës felowało to, że pò instalacëji nie dało bënë zarô przezérnika Firefox. Terô téż gò jesz nie dô 🙂 chòc je ju lżi gò doinstalowac, a to dzãka môłi aplikacëji (téż pò kaszëbskù) jaką mòże nalezc w internetowim dzélu menu KDE.


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 29, lëst., 2009 ò 11:56 pp ë nalôzł sã w dzélu Fedora, OpenSuse, Ubuntu, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc