Mandriva Linux 2008 ju kąsk kaszëbskô

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje — Tadżi: , — Mark @ 4:19 pp 14 ru. 2007 Dopòwiesców (2)

mandriva_logo.pngNa zôczątkù kùńczącegò sã ju tidzénia (9. rujana 2007. rokù) wëszłô je nowô wersëjô francësczi distribùcëji Linuksa: Mandriva 2008. Bënë ni mómë jądro 2.6.22 , X.Org 7.2 jaczi razã ze wspiarcã RandR 1.2 zezwôlô na dalek jidącą aùtomatną kònfigùracéjã mònitorë. Jakno graficzné òkrãżé mómë do wëbiérkù KDE w wersëji 3.5.7 abò Gnome 2.20. A co dlô naji Kaszëbów gwës nôwôżnészé to to, że mómë w ti wersëji w kùńcu kaszëbską klawiaturã bënë (wnet rok pò tim jakno pòkôza sã òna w Opensuse) ë jesma z tegò baro rad.

Mandriva w swòji “Powerpack” ë “Mandriva One” wersëji zamëkô w se zintegrowóné czérowniczi dlô graficznëch kôrtów ATI ë Nvidia. Dlô 3D efektów mòze na żëczbã brëkòwac w ni Compiz-Fusion 0.5.2. W zestôwkù “Mandriva Free” mómë bënë blós wòlną softwôrã.

Starna zladënkù:


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 14, ru., 2007 ò 4:19 pp ë nalôzł sã w dzélu Linuksowé distribùcëje. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

2 dopòw. »

  1. Ech, Mandriva slédno je czësto dowslôdë w przërównanim do jinëch distribùcëjów 😉

    Co mie so w ni widzy, to fejn zrobioné pòmòcné aplikacëje do sprôwiania systemą. Jô bë to chãtno widzôł w swòjim Kubuntu, dze czile rzeczy jesz lepi je robic w terminalu.

    Dopòwiesc przez Michôł — ru. 14, 2007 @ 5:02 pp

  2. Jo ë czekawé je téż to, że rëchli dało kaszëbską klawiaturã w Debianie, jakno w Mandrivie. To le je widzec jakno wòlno dodôwôją ë to jesz to, co nie je zagrożeniém dlô systemë. Në to jesz òstôł nama Red Hat – tuwò téż żdóm na kùńcową wersëjã slédnégò wëdôwkù (w rozwijowi Mandrivie 2008 téż jesz nie dało csb-klawiaturë, na przëszłô je z kùńcową wersëją). Jo sprôwianié systemą (cos tam sã to zwało przódë “drake” chòba) mie sã téż rëchli widzało, a terô to ju mie je równo co brëkùjã. Mandriva (w swòji darmôk wersëji) je dlô mie kąsk za mało elasticznô, le je to ë tak baro fejn distribùcëjô dlô zôczątkùjącëch brëkòwników Linuksa.

    Dopòwiesc przez Mark — ru. 14, 2007 @ 5:43 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc