Fedora Core 6

Òpùblikòwóné w: Fedora — Tadżi: — Mark @ 10:10 pp 10 lëst. 2006 Dopòwiescë (0)

fedoralogo.pngTrzãseta sã Zemiónie, Zod òstôł ùsôdzony..” – taką parolą przëwitało 24. rujana karno Fedora-Project szósta ju wersëjã ti distribùcëji.

Instalacëjô jidze dosc flot, jak ju w rechliszëch wersëjach, czë to w tekstowim tribie, czë téż z aplikacëją Anaconda. Trza sã równak kąsk òpasowac przë klëkaniém “na slepò” na knapë “dali”, òsoblëwié przë wëbiérkù dzélu cwiardi platë do instalacëji Fedorë – le to, to ju jak wszãdze, tëli czasu bë przeczëtac to co stoi napisóne trza sã wzyc. Generalno pò jaczis gòdzënie mómë ju fùlwôrtną distribùcëjã ù se na kòmpùtrze.

Sztandardowò instalowóné je òkrãże GNOME 2.16, KDE 3.5.4 je mòżno abò doinstalowac pózdni, abò wëbrac òb czas instalacëji. Trza tuwò dodac, że KDE nie je tuwò òptimalnym òkrãżem, w przërónaniém z GNOME felëje mù doch wiele fùnkcëjów – to równak tak ju wiedno bëło, że Red Hat (Fedora je jegò darmôk dzélã) bëł barżi za GNOME ë to òkrãżé stoi tuwò na pierszëm placu.

Distribùcëjô je dobrze przëszëkòwónô, felëje mòże prosto z dodomù wspiarce dlô tëch kòdów, co nie są wólny (jakno mp3, czë Video-Codec), le te mòże letkò doinstalwoac z rpm.livna.org . Pòmòcné wëdiwô sã téż doinstalowanié dodôwny programë sprôwianiô paczétama yumex (w kònsolë wpiszë: yum install yumex), na nen ôrt dodstôwómë wikszy przistãp do zdrojów ònline, a co za tim jidze téż do wicy różnëch, w tim téż nie le blós wòlnëch, programów na linuksa.

Chto chce brëkòwac Fedora Core 6 z graficznëm òkrãżem mùszi miec kòmpùtr przënômni Pentium II 400 z 192 MB ròbòczi pamiãcë ë placu na cwiardi placë, przë fùl instalacëji, kòl 9 GB.
Minimalną instalacëjã mòże ju ùstôwic na Pentium 200 z 128MB pamiãcë ë 90 MB placu na cwiardi place.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pią., 10, lëst., 2006 ò 10:10 pp ë nalôzł sã w dzélu Fedora. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc