Debian GNU/Linux 4.0 (Etch) òpùblikòwóny

Òpùblikòwóné w: Debian — Tadżi: — Mark @ 10:10 dp 9 łżë. 2007 Dopòwiescë (0)

debian_open_logoKarno Debiana pòdało òficjalną wëdowiédzã ò wëdaniô kùncowi wersëji Debian GNU/Linux 4.0 – kòdowé miono Etch. Òd slédny wersëji 3.1 przeszło ju 22 ksãżëców, planowò mia sã Etch pòkôzac ju w gòdnikù łońsczegò rokù, le bez za wiôlgą lëczbã kriticznëch felów, jaką jesz w tim czasu szło bënë nalezc, przesëniãto ji wëdôwk na pózdze.

Nowô wersëjô mòże zrëszëc na 11 wszelejaczich kòmpùtrowich architekturach, zamëkô w se mòżnotã wëbiérkù z 18 000 paczétów soft-wôrë, z czegò je 6 500 nowich a 2/3 zaktualnionëch – w przërówaniô do Sarge. Jądro òpiarté je na wersëji 2.6.18, a X.org nachôdô sã bënë jakno 7.1, OpenOffice.org w wersëji 2.0.4a. Jakno graficzné òkrãżé stoją do wëbiérkù m.jin. GNOME 2.14, KDE 3.5.5a ë Xfce 4.4. Spòdlém soft-wôrowich archiwów są: glibc 2.3.6 ë GCC 4.1.

Zladowac Debiana GNU/Linux 4.0 mòże z ftp-mirrowów, zamòdlëwô sã równak brëkòwanié Bittorrenta.


Nen wpisënk òstôł dodóny w pòn., 9, łżë., 2007 ò 10:10 dp ë nalôzł sã w dzélu Debian. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc