Ulteo – Linux w przezérnikù

Òpùblikòwóné w: KDE,Òglowé nowinë,Systemë,Ubuntu — Tadżi: — Michôł @ 9:31 dp 20 mô. 2008 Dopòwiescë (0)

Linux na desktopie ni ma jesz wielu brëkòwników – to prôwda. Dzélk lëdzy ni mô taczé wiedzë, żebë zainstalowac nã systemã, czë nawetka zrëszec ją live z platczi CD czë DVD. Terô sprôwdzec co to je nen Linux ë jak to wszëtkò wëzdrzi mòżeta nie zmieniwając swòji systemë (!) dzãka Ulteo.

Pùlt w przezérnikù

Ulteo to miono nowi òperacjowi systemë, òpiarti na Kubuntu a ùsôdzony bez ex-robòtnika Mandrivë, Gaëla Duvala. Domëslnym pùltã je KDE razã z zestôwkã aktualnëch aplikacëjów dlô tegò òkrãżégò. Wëzdrzi czësto jak kòżda jina distribùcëja Linuksa, le je jedno ale… ale dzejô w jinternetowim przezérnikù z wtëkôczã Javë. Òkróm tegò mòże téż zainstalowac nã systemã prosto na domôcym kòmpùtrze, téj nie mdze nót łączëc sã wiedno z jinternetã, bë ceszëc sã ze swòjégò Linuksa. Brëkòwnikóm Windowsa zabédowac mòże téż specjalną wersëjã Ulteo z jądrã systemù òpiartim ò coLinux, chtërna ùmòżebnia brëkòwanié dwóch systemów w jednym czasu! Sygnie le w Windowse zainstalowac Ulteo Virtual Desktop.

Aplikacëjë zrëszoné w Ulteo

Do zrëszeniô systemë w przezérnikù nót je wprzód założëc kònto brëkòwnika na starnie ùdbë. Systema je przëstãpnô le w czilu jãzëkach, ni ma ji pò kaszëbskù. Pòlsczégò téż ni ma w przezérnikòwi systemë, ale ju Ulteo Virtual Desktop taką jãzëkòwą wersëjã dôwô. Z programów mòżemë brëkòwac Amaroka, GIMP, Gwenview, OpenOffice 2.3, Scribus, Skype ë jesz wiele jinszëch do edukacëji, mùltimediów, jinternetu (je nawetka przezérnik!), biurowi robòtë ëtd.


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 20, mô., 2008 ò 9:31 dp ë nalôzł sã w dzélu KDE, Òglowé nowinë, Systemë, Ubuntu. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc