Kubuntu 8.10 Intrepid Ibex

Òpùblikòwóné w: KDE,Ubuntu,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , — Mark @ 2:18 pp 9 lëst. 2008 Dopòwiescë (0)

Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu to trzë wersëje z różnëma graficznëma òkrãżama, jaczé òstałë slédno òpùblikòwóné w swòji nowi wersëji 8.10. Nôwikszé widzawné zjinaczi mòże òbaczëc w wëdôwkù z KDE (Kubuntu), dze ju sztandardowò mómë wersëjã pùltu 4.x tegò òkrãzô – na tim téż są tuwò skòncentrëjemë.

Nowé òkrãżé KDE 4.1.2 niese ze sobą, w przërównaniu do 3.5.9, wiele zmianów. W dzélu równak mómë part znónëch nama rëchli fùnkcëjów, jaczé jesz nie są przistãpny w KDE 4.1 – brëkòwnicë co nie chcą tich starcëc, niech òstaną narô jesz przë KDE 3.5.x ë z Kubuntu 8.04 Hardy Heron, nen wëdôwk je dali wspiéróny. Proszëmë przeczëtac na starnach kde.org articzel Is KDE 4.1 for you?” (“Je KDE 4.1. dlô ce?”) bë sã ùgwësnic, czë ju je wôrt wama przeńc na nowé òkrãżé. Pòmòc w migracëji z KDE 3 na KDE 4 nalezeta na starnach wiki.kubuntu.org .

Pùlt

Sztandardowò w Kubuntu 8.10 niese ze sobą pùlt Plasma – to dopasowóny zestôwk wszelejaczich widżetów z dofùlowaniama, jacze dôwają mòżnotã dobregò dopasowaniô do se KDE 4. Tak na przëmiôr QuickAccess Plasmoid w panelu dôwô mòżnotã prostegò dońdzeniô do lopków w domôcëm katalogù. Efektë pùltu KWin są sztandardowò aktiwòwóné ë tak mómë m.jin. ceniowanié ë przezérnotã òknów – te równak mòże òbôczec blós jeãlë graficznô kòrta to ùmòżlëwiô, jinaczi nie są òne aktiwòwóné.

Nôrzãdza

Z nôrządów mómë menadżera lopków Dolphin, jaczi òstôł w KDE 4 dali pòprôwionym ë przez co mómë ju baro mòcné nôrzãdze sprôwianiô bënë – mòże rówank dali brëkòwac do tegò Konquerora. Do sprôwioaniô paczetama softwôrë je w nowim KDE Adept, z dopasowanym do ni wëzdrzatkã, w nowi wersëji 3.0, jakô je barżi sztabilnô ë téż mni brëkùjącô dostónków do robòtë.
Nowô je téż softwôra do dôwaniô wiedzë ò zaktualnieniach, załamaniach sã softwôrë ë mùszebnotë zrëszeniô systemë pò ji zaktualnieniu.
Króm tegò òstałë wszëtcze wôżné nôrzãdza Kubuntu zintegrowóné z KDE 4, abò przeniosłé do PyKDE4, przez co brëkòwnosc nowi wersëji Kubuntu 8.10 nie zatracëła sã.

Kaszëbsczi jãzëk

W tim wëdôwkù mómë ju baro prosti wëbiérk kaszëbsczégò jãzëka. Sygô przeńc do: Menu KDE > Systemòwi ùstôw > Kraj/dzél kraju ë jãzëk , tam wcësnąc knąpã Install new Language ë wëbrac zwëczajno kaszëbsczi z zestôwkù jãzëków.

Kaszëbsczi jãzëk pò winstalowaniu

Kaszëbsczi jãzëk pò winstalowaniu

Zladënk

Zladowac nowi wëdôwk Kubuntu mòże prosto ze starnë:


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 9, lëst., 2008 ò 2:18 pp ë nalôzł sã w dzélu KDE, Ubuntu, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc