KDE 4.2 “Answer”

Òpùblikòwóné w: KDE,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Mark @ 12:56 dp 29 stë. 2009 Dopòwiescë (0)

Karno KDE wëdało 27 stëcznika nową wersëjã wòlnegò graficznegò òkrãżô KDE 4.2 ò kòdowim mionie “Answer” (csb.:Òdpòwiesc”).

Nowô wersëjô, króm zaktualnieniów ë pòprôwków, òsta ju tak rozbùdowônô bë bëła atrakcjowô dlô wnet wszëtczich brëkòwników, co jesz ò rëchliszi wersëji nie szło do kùńca rzec. Szerszé wiadło ò nowinach w KDE 4.2 mòże przeczëtac na starnch ùdbë, m.jin. w pòlsczim jãzëkù na starnie kde.org.pl.

Dzãka naji robòce nad dolmaczënkama, kaszëbskô wersëjô je dali przëstãpnô w sztabilnym òficlanëm wëdôwkù – mómë nôdzejã, że mô òna nalazłé ë gwës téż nalezé swòjcih brëkòwników.


Nen wpisënk òstôł dodóny w czw., 29, stë., 2009 ò 12:56 dp ë nalôzł sã w dzélu KDE, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

Felëją dopòwiescë »

Felëją narô dopòwiescë.

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc