KDE 3.5.7 – kaszëbsczi

Òpùblikòwóné w: KDE,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 7:55 dp 3 czer. 2007 Dopòwiesców (2)

linuxcsbKDE w swòji nowi wersëji 3.5.7 je ju òd 22 maja na ftp-serwerach (ftp://ftp.kde.org/pub/kde/stable/3.5.7). Pierszą bëła wersëjô na Linuksa Mandriva, a pò ni przëszłë jinszé. Rozwijôrze tegò òkrãżô pòprôwilë fele m.jin. w Kadressbook, Korganizer a KMail dostôł czile nowich fùnkcëji dlô kòntów IMAP, pòprôwczi tikają sã téż n.p. PDF-przezérnika KPDF.

Le co dlô naju nôwôżniszé, to fakt tegò, że mómë ju bënë kaszëbską wersëjã, z czegò jakno karno dolmôczów jesma baro bùszni.

Në tej aktualizëjta swòjé wersëje KDE, jeżlë ju są òne ùżëczëwóné w nowi wersëji, wzérôjta za lopkama csb (czasã trza bãdze je gwës rãczno dodac) ë piszta nama swòjé bóczënczi co do fëlów/pòprôków w dolmaczënkù!!!


Nen wpisënk òstôł dodóny w nie., 3, czer., 2007 ò 7:55 dp ë nalôzł sã w dzélu KDE, Wkół kaszëbsczégò Linuksa. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

2 dopòw. »

  1. Jô téż sã ceszã, że kù reszce je ju wëdóné KDE 3.5.7. Jak narô je dodóné do Ubuntu, a jak mdze dlô jinëch distribùcëjów? Wôrt je pamiãtac, że kaszëbsczi je môłim jãzëkã ë je w internece czë kòmpùtrach brëkòwóny jesz nie tak czãsto jak bë to miało bëc (a mògło bë bëc richtich lepi!) – dlôtë téż nie wszãdze mòże sã pòkôzac. Brëkòwnice równojaczi distribùcëji mògą sómi sã wząc ë zaregiserowac w ni jakno karno lokalizatorów ë dodawac naji dolmaczënk. Dzãka temù bãdze na 100% gwës, że kaszëbizna je bënë ni 🙂

    Terô je czas na robòtã przë KDE 4.0. Wedle sztatistików mómë do dolmaczënkù cos kòle 2000 wiadłów (mést wikszi dzél to blós przeróbczi), żebë bëc gwës csb wëdania ti wersëji. Króm pòdspòdlowëch lopków mést nalezą sã téż dolmaczënczi niechtërnëch grów czë programów dlô edukacëji… Wszëtkò jesz przed nama 🙂

    Dopòwiesc przez Michôł — czer. 3, 2007 @ 4:56 pp

  2. Michôł napisôł: “Jak narô je dodóné do Ubuntu, a jak mdze dlô jinëch distribùcëjów? ” .

    To ju je wszelejakò – nôlepi je sã doch trzëmac kubuntu, całô reszta nié mô narô wprowôdzonegò kaszëbsczégò do se. Mëszlã, że to wszëtkò brëkùje czasu ë …. lëdzi 😉 .

    Dopòwiesc przez Mark — czer. 4, 2007 @ 8:15 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc