Kaszëbskô klawiatura w KDE 3.5.x

Tadżi: , — Mark @ 7:05 pp 3 stru. 2008 Dopòwiescë (0)

kaszëbsczi LinuxDistribùcëjã jaką mómë tuwò wëbróną to Debian 4.0 (etch) z KDE (przëmiôr GNOME przińdze za sztót).

Bôczënk: Przez klëniãce na miniaturczi òbrôzków òtemkną sã wama jich zwikszeniô.

1. Òtemkni w przédnym menu “Centrum sterowania”

klawiatura_kde1.png

2. Wëbierzë terô “Regionalne i dostępność”

klawiatura_kde2.png

3. Z tegò pòdmenu wëbierzë “Układ klawiatury”

klawiatura_kde3.png

4. Zaznaczë kastkã “Włącz układy klawiatury”

klawiatura_kde4.png

5. Z lewi szpaltë “Dostępne układy” wëbierze “Poland” (eżlë z prawi nie dô jesz pòlsczégò, le amerikańsczi, to dodôjta to dwa razë, a amerikańsczi ustôw rëmnijta)

klawiatura_kde5.png

6.Naznaczë górną klawiaturã “Poland” ë biéj do réżczi “Wariant klawiatury” w jaczi wëbierzë “csb”

klawiatura_kde6.png

7. W réżce “etykieta” wpiszë “csb”

klawiatura_kde7.png

8. Wcesni na sómëm spódkù w pawim rogù “Zastosuj” ë zamkni òkno wëbierkù.

klawiatura_kde8.png

9. Gratulëjã! Klawiaturë csb ë pl są ju terô aktiwné w twòjim KDE! Nie bëło doch cãżkò, a rëdota za to jakô wiôlgô.

klawiatura_kde9.png

Zmienianié klawiaturów midzë pòlską a kaszëbską robi sã abò klëkając na ikònkã z pòlską fanã, abò z kòmbinacëji klawiszów CTRL +ALT +K