Kaszëbsczi jãzëk w Kubuntu 7.10 ë 8.04

Tadżi: , — Mark @ 7:21 pp 3 łżë. 2008 Dopòwiescë (0)

linuxcsb_logo.pngNiżi òpisóné mómë wãzłowato to jakno letkò mòże ju w wersëji Kubuntu 7.10 nastôwic kaszëbsczi jakno domëslny jãzëk dlô całi systemë z òkrãżém KDE.

Instalacëjô

Bôczënk: Je nót przistãp do netë!
Bë nacząc instalacëjã je nót zladowac wersëjã Kubuntu 7.10

I. Instalacëjô Linuksa Kubuntu

 1. Zainstalëjë systemã wprzód w pòlsczim jãzëkù. W Kubuntu dô baro zrozmiałegò instalownika jaczi ce w tim pòprowôdzi (pòmòc w instalacëji nalezéta w tim artiklu) – dzãka temù dostaniesz pòzdze systemã, dze w programach, czë dzélach KDE, jaczé nié są skaszëbioné bãdzesz miôł pòlsczi dolmaczënk.

II. Instalacëjô kaszëbsczich lopków

 1. Zrëszë programã Adept, jakô nachôdô sã w sztartowim menu KDE
  adept_1.png

 2. W pòlu szëkbë wpiszë csb ë pòżdôj kąsk
  adept_2.png
 3. W skùtkù szëkbë dostaniesz czile lopków. Wëbierzë wszëtczé, klëkając na nie prawą knąpą mëszë ë wëbiérając z menu zelony plus (jakno na òbrôzkù niżi), króm search ccsb – tegò nie je nama nót
  adept_3.png
 4. Zacwierdzë zmianë co doprowôdzi do instalacëji kaszëbsczich lopków
  adept_5.png
 5. Pò ùkùńczony instalacëji wëskrzënią sã wëbróné lopczi jakno zainstalowóné ë mòżesz ju zamknąc Adepta
  adept_6.png

III. Wëbiérk kaszëbsczégò jakno domëslnegò jãzëka dlô systemë

 1. Z menu KDE wëbierzë Ustawienia systemowe
  webierk_jazeka_1.png
 2. Tuwò w dzélu Osobiste klëkni na Ustawienia regionalne i językowe
  webierk_jazeka_2.png
 3. Na nowò òtemkłi starnie klëkni na Dodaj język ë wëbierzë Kaszubski
  webierk_jazeka_3.png
 4. Kaszëbsczi wskònie ce do pòla jãzëków systemë. Jeżlë bãdze nót to przesënie gò na górã bë stôł sã domëslym jãzëkã. Jeżlë felëje jesz tuwò pòlsczi to gò dodôj ë òstôwi proszã jakno drëdżi jãzëk, bë nie dostac czasã nieprzedolmaczonëch dzelów KDE w anielsczim.
  webierk_jazeka_4.png
 5. Wcësni w dole z prawi starnë na Zastosuj ë wińdzë z Ustawienia systemowe
  webierk_jazeka_5.png

Generalno to terô le zresztartëjë kòmpùtr, abò blós serwerã X, ë dostaniesz ju systemã w kaszëbsczim jãzëkù. Dlô fùlwôrtnotë wôrt je mòże jesz zmienic jãzëk logòwaniô do systemë na kaszëbsczi.

IV. Wëbiérk kaszëbsczégò dlô menadżera logòwaniô

 1. Bez to, że dali jes w Ustawienia systemowe (Systemòwi nastôw) klëkni terô na strzélkã Przegląd
  webierk_jazeka_logowanio_1.png
 2. Z górnëch załóżków przeńdzë terô z General do Advanced klëkając na niã
  webierk_jazeka_logowanio_2.png
 3. Terô w dzélu Administracja systemu klëkni na Menadżer logowania
  webierk_jazeka_logowanio_3.png
 4. Terô je nót jesz wlogòwac sã jakno sprôwnik (administrator) bë wprowadzëc mùszebné zmianë. Klëkni na knąpã Trib Sprôwnika
  webierk_jazeka_logowanio_4.png
  Wëskòknie pëtanié ò parolã, wpiszë jã bë jic dali.
 5. Terô le z lëstë Òbéńdowé nastôwë wëbierzë Kaszëbsczi
  webierk_jazeka_logowanio_5.png
  ë klëkni ù dołu z prawi starnë na Ùżëjë bë zaakceptowac nastôw

Zrësztartëjë kòmpùtr ë nowi menadżera logòwaniô, jakno ë całô ju systema je w domëszlnym kaszëbsczim.

Bôczënk: Brëkùjąc Kubuntu ë mając przistãp do netë, dostaniéta téż wiedno nowé pòprôwczi w dolmaczënkù, jaczé bãdã wprowôdzané pò nôslédnëch aktualizacëjach dostónków serwerë.