Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny

Tadżi: , , — Mark @ 5:53 pp 10 mô. 2008 Dopòwiescë (0)

Dzysô zajmiemë sã instalacëją kaszëbsczi jãzëkòwi wersëji KDE w Debianie. Je òna ju przistãpnô w wëdôwkù Lenny jaczi mô sã szatbilny pòkôżac kòl kùnca rokù (chòc przë Debainie mòżemë rëchòwac z tim, że to dô czile tidzeniów spòzdzeniô).

Testowô wersëjô Debiana je pòdle naju ju na tëli sztabilnô, że mòże jã zwëczajno brëkòwac, nimò tegò mùszimë dac òstrzegã, że jeżlë ji bãdzeta ùżëwac, to brëkùjeta ji na swòją òdpòwiedzalnotã.

1. Zladënk òbrôzów ISO

Òbrôzë ISO Debiana Lenny mòżemë zladowac ze starnów http://www.debian.org/devel/debian-installer/
Do wëbiérkù mómë baro wiele wspierónëch systemów, jakno ë wszelejaczich ôrtów instalacjowichmediów. Ma, dzãka chùtczémù przëstãpie do nétë wëbrôlë wersëjã netinst.

2. Instalacëjô KDE

Debian instalëjë nama z dodomù òkrãżé GNOME ë bez to bë dostac KDE (tuwò w wersëji 3.5.9) je nót, pò wësztartowaniô systemë z CD/DVD, do òptacëji bòtowaniô dopisac blós:

    install desktop=kde

Pò tim ju winstalëjë sã nama Debian z òkrãżã KDE. Przë instalacëji pòkôże sã wama pòle wëbierkù òptacëjnëch przëdôwków – tuwò wëbierzta fùljãzëkòwé wspiarcé kde-i18n.

3. Instalacëjô kaszëbsczich lopków z pòmòcą KPackage

Pò zakùńczony instalacëji môta Debiana w wëbróny przë ni jãzëkòwi wersëji.

3.1 Bë dodac kaszëbsczi jãzëk jakno domëszlny dlô systemë je nót zrëszëc programã KPackage. Przë pòlsczi wërsëji Deniana biéjta w Kde-menu do System ë tam wëbierzta KPackage

3.2 W KPackage biéjta do załóżczi Wszystkie ë wpiszta w pòlu szëbkbë csb
W skùtkù szëbkë wëskòknie wama kde-i18n-csb, co je szëkóna kaszëbską wersëją. (Mòżeta téż szrkac prosto za kde-i18-n-csb)

3.3 Klëknijta z lëwi starnë na kde-i18n-csb, a pò tim wcësnijta na spódkù knąpã Zainstaluj

3.4 Systema spitô sã waji ò parolã dlô brëkòwnika root – wpisztã jã (môtã jã pòdóną przë instalacëji systemë)

3.5 Pò pòmëszlnym wlogòwaniô wëskòknie wama òkno instalacëji, dze wcësnijta Zainstaluj

Terô na ekranie òbôczëta proces instalacëji kaszëbsczich lopków

3.6
Pò skùńczony instalacëji wcësnijta knąpã Gotowe ë wińdzta z programë

Kaszëbsczé lopczi môta ju terô w systemie ë je je le nót aktiwòwac

4. Wëbiérk kaszëbsczégò jãzëka dlô systemë

4.1 Wëbierzta w KDE-menu do Centrum sterowania.

4.2 Tam wëbierzta w menu Regionalne i dostepność pòdmenu Kraj/region i język.

4.3 Z prawi starnë wëbierzta w Dodaj język i tam w inne wëbierzta Kaszubski.

4.4 Kaszëbsczi wskòknął wama w pòlu brëkòwónëch jãzëków. Terô wcësnijta na spódkù knapã Zastosuj.

4.5 Systema zaktualni wama terô kònfigùracëjã. Pò tim zamknijta Centrum kontroli.

4.6 Terô le je nót zrësztartowac kòmpùtr.
Òptacëjno mòżeta zrësztartowac blós serwerã X wcëskając na raz kòmbinacëjã knapów Ctrl+Alt+Backspace.

Pò wlogòwaniô do systemë môta terô ju Debiana w kaszëbsczim jãzëkù. Je to generalno, w procëmnoce do Kubnutu, “czësté” KDE blós z dodôwkã kataloga Debian.

Z nôdzeją, że ten artikel stôł sã wama pòmòcny żëczëmë wama wiele szpôsu przë brëkùnkù kaszëbsczi wersëji KDE w Debianie.

Czëtôjta téż: Kaszëbskô klawiatura w KDE 3.5.x