Aùtołowé miónczi

Òpùblikòwóné w: Grë,Òglowé nowinë — Michôł @ 4:03 pp 6 grom. 2007 Dopòwiescë (1)

TORCS - aùtołowi mioncziChoba kòżdi chòc co sztërk mô chãc brëkòwac kòmpùtr do grów. Kò tak dërch nie mòże blós robic pòwôżny rzeczë… Króm sztandardowich grów jaczé nalezc jidze w KDE, mòżemë skùsëc sã na zainstalowanié nëch trzëmiarowëch. Mést eżlë nie mdzemë miele zainstalowónych nônowszich czérowników do naji grafikòwi kôrtë, téj nie darzë so nama gra z niżódny nowi produkcëje, leno nie je jaż tak lëchò, bò nawetka z domëszlnëma, wòlnëma czérownikama jidze sã dobrze zabawic.

Na dzysô przerëchtowóny móm krótczi òpisënk aùtołowé miónczi TORCS. Instalacëjô jak wiedno prostô:

sudo apt-get install torcs

a pózdni w ti kònsoli piszemë

torcs

ë ju mòżemë nacząc zabawa. Nôwicy problemów na zaczątkù mdzemë mielë z ùtrzëmanim bolida na torze, leno jidze dobrac sobie taczé aùto, jaczé mdze dlô naji nôlepszé – do wëbiérkù je czile aùtołów w sómi grze a wicy do zladënkù ze starnë. Nie wszëtczé aùtołë są bëlno zrobioné, le jaż tak lëchò to téż nié. Juwerno je z torama, je jich wiele, leno nie wszëtczé są wedle mie parôt do miónków. Leno co nôwôżniészi, jidze sobie dobrze pògrac!

TORCS - aùtołowi mioncziTORCS - aùtołowi mioncziTORCS - aùtołowi mionczi


Nen wpisënk òstôł dodóny w wt., 6, grom., 2007 ò 4:03 pp ë nalôzł sã w dzélu Grë, Òglowé nowinë. Mòżeta dozérac nen wpisënk dzãka pòwrózkòwi RSS 2.0. Mòżeta òstawic dopòwiesc , abò trackback ze swòji starnë.

Dodôj do załóżków

1 dopòwiesc »

  1. Ta ë cziles jinszëch grów razã z Edubuntu to bëł paczét Linuksa jaczi stôł sã atrakcjowi dlô mòjëch dzéców.
    Czekawé je téż to, że òne sã zwëczajno sadłë przëd GNOME ë naczãłë tegò ùżëwac.

    Dopòwiesc przez Mark — grom. 6, 2007 @ 9:54 pp

Pòwrózk RSS do tegò wpisënka. URL sygnalu TrackBack

Dodôj dopòwiesc