Wikiszëkôrz

Òpùblikòwóné w: Szëkôrzë — Michôł @ 4:22 pp 27 gòd. 2006

Jimmy Wales, ùsôdzca Wikipediji ùdbôł so zrobienié nowégò, kòmercjowégò szëkôrza, jaczi dawac mô zacht rezultatë szëkbë w przërównanim do Google czë Yahoo. Pòmòcą dlô dobregò algoritmù mô bëc tuwò robòta człowieka.

Nowi szëkôrz, co zwac mô sã Wikiasari, mô bëc sparłãczenim ôpen-zdrojowégò òprogramòwania do przeszëkiwania starnów (bãdze nim Nutch) a téż inteligencëja człowieka, chtëren bãdze robił pòrządk z wëszłoscą szëkbë. Jakno bãdze ta wespółrobòta wëzdrzëc w praktice – jesz nie je wiedzec.

Projekt mô bëc zrëszony za kòle dwa lata. Jegò rozwijã mdze czérowac firma Wikia Inc a dëtczi na to bãdą m. jin. òd Amazon.com

AddThis Social Bookmark Button

Google Web Toolkit

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Szëkôrzë — Michôł @ 10:50 dp 13 gòd. 2006

Firma Google ùżëczëła nôrzãdze wspòmògającé robienié internetowë Google Web Toolkit na wòlny licencëji. Je ju òno brëkòwóné w taczich aplikacëjach jakno Google Maps czë GMail.

Dzãka temù nôrzãdzowi na letczi ôrt mòże robic swòje sécowi aplikacëjë, nót je blós rozmiec programòwac w JavaScripce ë DHTML. Google ùżëczëło téż zdrojowi kòd ë demò przëmiôrowëch programów. Jich analiza na gwës pòmòże w ùsôdzenim swòji pierszi programë.

AddThis Social Bookmark Button