Mozilla sztepô kriticzné dzurë w łace

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: , — Mark @ 6:26 pp 7 stru. 2007

mozillaKarno Mozillë pòdało, że slédno òpùblikòwóné łatë dlô Firefoxa ë Seamonkey zasztopôłë midzë jinszëma kriticzné fele w bezpiekù przezérników, jaczé sã dopiérze pòkôzałë pò łace z gòdnika. Na nié pòlepszëła bezpiekù le jesz pògòrszëła gò, dôwając mòżnotã wëwòłaniô przez javascript:URI (w sparłaczeniém z IMG-Tagama) swòjôwòlnegò kòdu w systemie, nawetka eżlë brëkòwnik wëłączëł ù se JavaScript. Juwernë jiwrë miôł téż Microsoft w 2006 rokù w Internet Explorerze.
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Nie zabëjë ò Pajacykù!

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Przezérniczi — Michôł @ 12:40 pp 25 grom. 2007

Chòba kòżdi czëł ju ò akcëji Pajacyk a wielu chòc rôz klëknãło, żebë taczim ôrtã dac szansã na zjestkù dlô dzeców. Program nen prowadzy Pòlskô Hùmanitariowô Akcëja (PAH – Polska Akcja Humanitarna). Kòżdé klëkniãcé na pùsti brzëch Pajacyka dôwô 5 dodôwnëch groszów na cepłé zjestkù, chtërne w całoscë kòszta 2,50 zł. Wicy wëdowiédzë ò sami akcëji na starnie www.pajacyk.pl.

Jeden z pòlsczich interneutów, Krësztof Kot ùsôdzëł nowi dodôwk do przezérnika Firefox, jaczi sprôwdza czë brëkòwnik przezérnika nie zabëł tegò dnia ò klëkniãcym w Pajacyka. A jeżlë jo, téj òtmëkô starnã Pajacyka dzãka czemù flot mòże pòmóc dzecom.

AddThis Social Bookmark Button

Seamonkey 1.1

Òpùblikòwóné w: Przezérniczi — Tadżi: — Mark @ 2:29 pp 19 stë. 2007

seamonkey_48×48.pngÒd 18. stëcznika mòże ju zladowac nôslédną 1.1 wersëjã internetowegò paczétu Seamonkey (przódë Mozilla-Suite).

Dobrowòlnicë ùdbë Seamonkey rozwijają jã dali, tak jakno bëło to w założeniach Mozilla-Suite, jakno jeden zestôwk internetowëch programów ùprzistãpniając w nim brëkòwnikòm: przezérnik, e-mailową ë chat programã, DOM-inspektora, nôrzãdza JavaScript-debuggera ë programã WYSIWYG do ùsôdzaniô internetowëch starnów.
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Firefox 3.0

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,Przezérniczi — Tadżi: , — Michôł @ 7:29 pp 9 gòd. 2006

firefox-logo_48×46.pngCzile tidzeniów pò wëdôwkù Firefoksa 2.0, do testowania je nowô wersëja robòczo zwóna Gran Paradiso, czëlë w numrach – 3.0. Na wersëjô je rechtowónô narô blós dlô deweloperów ë nie zalécô sã ji brëkòwaniô zwëkòwim brëkòwnikom. Miono Gran Paradiso wzãti je z miona snôżégò gòrsczégò masywù w Italsczi.

Gran Paradiso domëszlno brëkùje graficzny biblioteczi Cairo. Dzãka ni starnë mdã juwerno wëzdrzëc w jinëch ùrzãdzeniach (kòmpùtrë, palmtopë, telefónë ëtp) ë na wëdrëkù. Pòprawczi òstałe téż wprowadzoné dlô wspiarca SVG. Brëkòwnice systemów Windows 95, 98 Me a téż systemë OS X 10.2 eżlë chcą miec nen nowi przezérnik mdã mùszelë je zmienic, bò nowi mòtór Gecko 1.9 Alpha 1 nie robi na tëch platformach.

W nowi wersëji zwikszëc mô so téż bezpiék, zlepszëc nawigacëjô ë załóżczi.

Zdrój:

http://di.com.pl/news/15411,1.html

AddThis Social Bookmark Button