Nowô wersëjô ODF wtëkôcza dlô MS Office

Òpùblikòwóné w: OpenOffice.org — Tadżi: , — Mark @ 2:12 pp 9 gòd. 2007

Sun Microsystems ùprzistãpnił midzënôrodné jãzëkòwé wspiarcé w nowi wersëji 1.1 swójegò ODF wtëkôcza (pluginsa) dlô Microsoft Office.

Dzãka temù wtëkôczowi mògą brëkòwnicë Microsoft Office impòrtowac ë ekspòrtowac lopczi zapisóné w ôpen fòrmace Open Document Format (ODF), jaczi je sztandardã dlô OpenOffice ë StarOffice. Nôrzãdze to wespółrobi z tekstã, tabelama ë prezentacëjama ë wspiérô  MS Office 2000, Office XP und Office 2003. W nôslédnych wersëjach mô sã pòkôzac téż wspiarcé dlô Office 200.

AddThis Social Bookmark Button

Open Office 2.3

Òpùblikòwóné w: OpenOffice.org — Tadżi: — Mark @ 1:38 pp 7 ru. 2007

Nowi wëdôwk darmôk biurowegò paczétu Open Office 2.3 zamëkô w se wiele pòprôwków detalów, jaczé mają pòprôwic robòtã z nim ë tak rozmieje mòdul Chart ju trzëmiarowòsc, baza pòdôwków dosta designera rapòrtów, a tekstë mòże terô zapisëwac w fòrmace kòmpatibilnym ze skłôdnią Wiki.

Całowny paczét zamëkô w se sztandardowé kòmpònentë jakno: Writer, Calc, Impress, Draw, Base ë Math. Nôslédnô wersëjô 2.3.1 mô bëc fardich na 4 gòdnika tegò rokù.

Pòlskô starna zladënkù:

AddThis Social Bookmark Button

Darmôk ODF wtëkôcz òd Suna dlô Microsoft Office

Òpùblikòwóné w: OpenOffice.org — Tadżi: , , — Mark @ 8:19 dp 22 lëp. 2007

Sun òddôł w wersëji 1.0 do zladënkù darmôk ODF wtëkôcz (plugin) dlô Microsoft Office. Dzãka niemù mògą terô brëkòwnicë Microsoft Office impòrtowac ë ekspòrtowac lopczi w fòrmace Open Document Format (ODF), jaczi je sztandardã dlô OpenOffice ë StarOffice.

Mô òn wespółrobic z tekstama, tabelama ë prezentacëjama. Je òn 30 MB wiôldżi ë stoi do zladënkù w Sun Download Center (wzérôjta za nim n.p. w alfabetnym spisënkù “Downloads A-Z”)
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

FoxTorrent

Òpùblikòwóné w: OpenOffice.org,Przezérniczi — Tadżi: , , — Mark @ 5:06 pp 28 łżë. 2007

firefox-logo_48×46.pngFoxTorrent 1.0 to nôslédné rozszerzenié dlô Firefoxa, jaczé ùmòżlëwiô prowadzëc zladënczi BitTorrenta prosto w przezérnikù. FoxTorrent żdô pò instalacëji w spódkù przezérnika ë stôwô sã aktiwny pò klëkniãcu lënka z BitTorrenta ë przejimô zladënk bez mùszebnotë zrëszaniô bùtnowëch aplikacëjów. FoxTorrent zamëkô téż w se mòżnotã strumieniowégò graniô ladowónëch lopków wideò ë aùdio bez mùszebnotë żdaniô do kùnca zladënkù.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

OpenOffice 2.2

Òpùblikòwóné w: OpenOffice.org — Tadżi: — Mark @ 12:48 pp 31 stru. 2007

openoffice.pngKarno ùdbë OpenOffice ùprzistãpniło nową wersëjã 2.2. Zminë jaczi mòże bënë nalezc nie są aż taczi wiôldżi, tikają sã téż w dzélu barżi zletczeniô òbsłëdżi przitãpnëch ju w rëchliszi wersëji nowòsców.

Z jinszëch zmianów to mómë m.jin.

  • ekspòrt do PDF jaczi wspierô terô téż załóżczi a ùsôdzô téż, jeżlë nót, fòrmùlare z pòlama wpsiënkù
  • impòrt tabelów Excela jaczi òstôł zletczony ë dorównóny z microsoftã, co sã òsoblëwié tikô trigònometricznëch fùnkcëjów
  • nowé fùnkcëje zaktualnienia, jaczé szëkô terô téż za nowima wersëjama makrosów ë szablónów.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

OpenOffice.org 2.1.0

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,OpenOffice.org — Tadżi: — Michôł @ 7:25 pp 13 gòd. 2006

openoffice.png12 gòdnika ùkaza sã nowô wersëja biurowégò paczétu OpenOffice.org. W wikszim dzélu òd pòprzédny wersëji jinaczą ją leno pòprawczi. Midze jinszëma dodóny òsta òbsłëga lopków MS Access w Base, Impress wespółrobi ju z wieloma ekranama a Calc mô lepszi eksport do HTML. Z nowich rzeczy je aùtomatné wiadło ò nowich wersëjach ë zintegrowóny mòduł QuickStart w linuksowim wëdôwkù.

Zdrój:

http://development.openoffice.org/releases/2.1.0.html

AddThis Social Bookmark Button

Kùrs òbsłëdżi Writera darmôk!

Òpùblikòwóné w: Òglowé nowinë,OpenOffice.org — Tadżi: — Michôł @ 3:57 pp 11 gòd. 2006

openoffice.pngFirma ptah media z Gdini, chtërna specjalizëjë sã w mùltimedialnëch wëróbkach, darmôk ùżëczëwô pierszi paczét instruktorowëch filmów do òbsłëdżi jednegò z programów bãdącëch bënë paczétu OpenOffice.org – Writera. Ju terô jidze zladowac 5 filmów a pòsobne mdã wëdowóny co tidzéń.

Nen ùczbòwnik czérowóny je w przédnym dzélu do brëkòwników stôrszegò ju paczétu, OpenOffice 1.1.4, chòc wikszosc tegò co mòże so z niegò naùczëc jidze téż ùżëc w nônowszi wersëji. Wedle instrukcëji jaką jidze nalezc na starnie, filme jidze zrëszëc blós w systemie Windows, chòc bez problemu dzejają òne téż pòd jinëma systemama.

AddThis Social Bookmark Button