Linux Slackware 12.0

Òpùblikòwóné w: Slackware — Tadżi: — Mark @ 7:17 pp 3 lëp. 2007

slackwareRozwijôrze Slackware ùżëczëlë dzysô, pó dzewiãcô ksãżëcach robòtë, do zladënkù kùncową wersëjã Slackware 12.
Ma pisalë ju w pòłowie czerwińca, pisząc ò kandidace realizacëji – RC 1, ò tim co òna w se zamëkô ë tuwò nie zmieniło sã bez tich czile tidzeniów tak pò prôwdze wiele. Fele òstałë pòprôwioné ë distribùcëjô pòkôza sã nama jakò baro sztabilnô – gôdô sã, że to nôbarżi szatbilno ze wszëtczich linuksowich. Mómë bënë jądro 2.6.21.5, X.org 7.2.0, czë téż graficzné òkrãża KDE 3.5.7 ë Xfce 4.4.1. Òpierając sã na jądrze z serëji 2.6x wspiérô òna wiele nowi hardwôrë, w tim téż kòntrolerë SATA.

Slackware zamôdlëwô sã awansowónëm brëkòwnikòm, co kładą wiôldżi cësk na sztabilnotã.

Zladënk òbrôzów CD/DVD

AddThis Social Bookmark Button

Slackware 12 RC 1

Òpùblikòwóné w: Slackware — Tadżi: — Mark @ 10:22 dp 16 czer. 2007

slackware.pngPatrick Volkerding nadôł rozwijowi wersëji Slackware 12 miono RC1(kandidat realizacëji). Jak je widzec nié są planowóné dôlszé zmianë w ni, bãdze jesz le całownota pòprôwianô ë na nen ôrt mòże pò kòl dzewiãcu ksãżëcach Slackware 12 zastãpic Slackware 11.

Slackware 12 zamëkô w se w wikszoscë zaktualnioné paczétë softwôrë, jądro skòkłó z 2.4 na 2.6.21.5 – jaczé terô je sztandardowé. Dôlszé zaktualnienia tikają sã m.jin. GCC 4.1.2, X.org 7.2 ze wspiarcem dlô XGL ë Compiza, Firefox 2.0.0.4, Thunderbird 2.0.0.4, KDE 3.5.7, Xfce 4.4.1 ë òd serwerowi starné Apache 2.2.4, PHP 5.2.3 ë Samba 3.0.25a. Wszëtczé wprowadzoné zmianë mòże przeczëtac w lopkù zmianów.

Slackware, jakô je gwës nôstarszą dozéraną distribùcëją, je baro minimalisticznô ë zamëkô w se nie wicy jakno 500 paczétów. Nie naleze bënë spòdlowi wersëji taczich aplikacëjów jakno Java, Flash, OpenOffice.org czë GNOME, równak ne mòże doisntalowac z taczich môlów jakno n.p. linuxpackages.net, a to bez to, że Slackware je baro pòpùlarné westrzód sprôwników systemë.
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Zenwalk Linux 4.2

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Slackware — Tadżi: , , — Mark @ 10:52 pp 7 stë. 2007

zenwalk_logo.pngÒpiartô na Slackware francëskô distribùcëjô Zenwalk Linux (przódë Minislack) je ju przistãpnô w wersëji 4.2, z jądrã 2.6.18.6 ë X.ORG 7.1.1. Pòprôwiony òstôł m.jin. “Zenpanel” jaczi dôwô mòżnotã prostegò dopasowaniô wëzdrzatkù graficznegò òkrãżô XFCE jaczé je w paczéce Zenwalk (dô téż wersëjã “Zenwalk-core” jakô je mniéjszô, bò nie zamëkô w se graficznegò òkrążô ë programów sparłączonëch z serwerama X).

Distribùcëjô je kòl 400 MB wiôlgô (core – blós 230 MB) ë zamëkô w se blós wëbróné programë, jaczé zezwôlają równak na swòbòdné brëkòwanié biurkòwégò kòmpùtra – n.p. bënë je le blós Firefox jakno przezérnik. KDE, GNOME czë jinszé programë je mòżno zladowac dodôwno z sécë.

Zenwalk Linux je czérowóny do barżi awansowónëch, w instalacëji systemë Linux, brëkòwników ë dô sã zrëszëc ju na kòmpùtrach ze 128 MB robòczi pamiãcë.

AddThis Social Bookmark Button

Slackware 11.0

Òpùblikòwóné w: Slackware — Tadżi: — Mark @ 5:54 pp 4 ru. 2006

slackware.pngSlackware – nôstarszô aktiwno rozwijanô distribùcëjô Linuksa, dożdała sã nowi wersëji 11.0. Zamëkô w se m.jin. jądro 2.4.33.3 (sztandardowò) ë 2.6.17.13 (do testowaniô 2.6.18), graficzné òkrãża XFCE 4.2.3.2 ë KDE 3.5.4, slédné wersëje Firefoksa, Thunderbirda ë SeaMonkey jakno ë wiele wicy nowëch aplikacëjów.

Nie je to gwës distribùcëjô dlô zôczątkùjącëch brëkòwników, je baro spartańskô ë wëmôgô ju òd instalëjącegò jã wiédzbë tegò co ë jak chce ùstôwic. Gôdô sã, że ten chto jã pòznô, ten pòznô téż Linuksa. Slackware je starszi blós ò 31 dniów òd Debiana, pierszô wersëjô pòkôzała sã 16. lëpińca 1993 rokù.

AddThis Social Bookmark Button