Mandriva Linux 2009

Òpùblikòwóné w: Linuksowé distribùcëje,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , — Mark @ 12:56 pp 11 ru. 2008

Mandriva Linux 2009 je jedną z tich nowich wëdôwków linuksowich distribùcëjów z jaczich na jeséń dostóniemë jesz czile – wëdôwanié znowionëch paczétów co 6 ksãżëców przëjało wiele distribùcëjów, co do tegò doprowôdzô.
Wedle Mandrivë mómë bënë, króm klasykòwich zaktualnieniów ë nowich czérowników, czile nowinów, w tim m.jin. sztartowanié systemë mô bëc terô chùtszé, mómë miec lepszé wspiarcé dlô notebooków, a Splashy zastąpił bootsplash (jidze tuwò  ò systemã do wëskrzenianiô graficzi przë sztarce).

Dlô lubòtników kaszëbsczégò jãzëka w Linukse dobrą nowiną je gwës pòkôzanié tegò w kùńcu téż w ti distribùcëji – wëdôwk z KDE. Mandriva je gwës slédną z tich “wiôldżich” distribùcëjów w jaczi kaszëbizna nalôzła swój plac – kaszëbskô kalwiatura nalazła sã tam ju rëchli.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Kùńc wspiarcô dlô OpenSuse 10.2

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Mark @ 8:50 pp 3 ru. 2008

30. lëstopadnika kùńczi sã wspiarce w łatach bezpiékù dlô OpenSuse Linux 10.2, bez co zamòdlëwô sã brëkòwnikòm ti wersëji na migracëjã na nową ji wersëjã. OpenSuse Linux 10.2 bëła pierszą nama znóną distribùcëją, jakô zamëkałą w se ju kaszëbską klawiaturã bënë.

AddThis Social Bookmark Button

Debian 5.0 “na żëwò”

Òpùblikòwóné w: Debian — Tadżi: — Mark @ 10:49 dp 31 zél. 2008

Karno Debian Live wëdało pierszą beta wersëjã zestôwkù live obrôzów nowégò Debiana GNU/Linux 5.0 “Lenny”, jaczi zamëkô w se òbrôzë dlô CD/DVD, USB-Stick, Tarballs (dlô PXE Netboot) ë òbrôz Squashfs (dôwający mòżnotã zrëszeniô sytemë live prosto z internetu, abò môlowi sécë). Je to pierszi rôz jak mòże òficjalno dobëc “czëstegò” Debiana w wersëji live, bez mùszebnotë instalacëji systemë na cwiardi disk.

Òbrôzë nowégò Debiana 5.0 mòże dobëc dlô trzech graficznëch òkrãżów: Gnome, KDE ë XFCE ë jak narô dlô architekturë  procesorów:  i386 ë amd64. Drëgô wersëjô beta (jakô pòkôże sã za sztërk) mô zamëkac téż ju w se wspiarcé dlô PowerPC ë Sparc, jakno ë instalownika live, jaczi mô dac mòżnotã instalacëji systemë na cwiardi disk.

Starna ùdbë: Debian-live
Zladënk òbrôzów wersëji Beta 1: Lenny live beta1

AddThis Social Bookmark Button

Roczëzna Debiana

Òpùblikòwóné w: Debian — Tadżi: — Mark @ 8:03 dp 19 zél. 2008

To ju je 15 lat, jak 16. zélnika 1993 Ian Murdock wësztartowôł ùdbã Debian. Jegò zgrôwą bëło ùsôdzenié linuksowi distribùcëji jakô bë le wòlną softwôrã w se zamëka ë nad jaka kòżdi robic bë móg. W midzëczasu robi nad Debian GNU/Linuksã kòl 2000 dobrowólnëch rozwijôrzów, a samô distribùcëjô dożda sã miona mòcny ë sztabilny systemë, jakô je téż spòdlã dlô wielu jinszëch distribùcëjów jakno n.p. Ubuntu czë Knoppix. Nônowszô wersëjô Debiana 5.0 (“Lenny”) pòkôże sã nama na zôczątkù séwnika.

AddThis Social Bookmark Button

OpenSuse 11 – pòzdrzatk brëkòwnika stôrszegò kòmpùtra

Òpùblikòwóné w: OpenSuse — Tadżi: — Mark @ 12:45 pp 29 czer. 2008

OpenSuseW ùszłëch tidzeniach wëszłô je nowô wersëjô distribùcëji OpenSuseOpenSuse 11. Mómë w ni, w spòdlowim wëdôwkù, Gnome 2.22, KDE 3.5.9 ë 4.04, X.org 7.3, jądro w wersëji 2.6.25.5, a całownô softwôra zamkłô w distribùcëji òsta zaktualionô. Nowé jądro dôwô lepszą mòżnotã wirtualizacëji ë wspiarcô dlô hardwôrë. Instalownik òstôł òdswierzony ë wëzdrzi w przërówmnaiém do wersëji 10.3 na gwës lepi, dôwô równak téż króm tegò mòżnotã doparłãczeniô przë instalacëji swòjëch òbrôzów karnów softwôrë na placu pòjedińczëch paczétów, co schùtcziwô instalacëjã, bò òbrôzë wszëtczich paczétów z jednegò karna sparłączoné są w jednim archiwùm.

Samô systema pò winstalowaniô sztartëje chùtkò, a pòprôwioné fele w instalownikù paczétów dałë mòżnotã na to bë chùtczi doinstalowac nowé programë jakno to bëło rëchli.
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Ulteo – Linux w przezérnikù

Òpùblikòwóné w: KDE,Òglowé nowinë,Systemë,Ubuntu — Tadżi: — Michôł @ 9:31 dp 20 mô. 2008

Linux na desktopie ni ma jesz wielu brëkòwników – to prôwda. Dzélk lëdzy ni mô taczé wiedzë, żebë zainstalowac nã systemã, czë nawetka zrëszec ją live z platczi CD czë DVD. Terô sprôwdzec co to je nen Linux ë jak to wszëtkò wëzdrzi mòżeta nie zmieniwając swòji systemë (!) dzãka Ulteo.

Pùlt w przezérnikù

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Fedora 9 “Sulphur” – ju z kaszëbsczim KDE

Òpùblikòwóné w: Fedora,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , , — Mark @ 2:19 pp 18 mô. 2008

Czile dni nazôd pòkôza sã nama nowô wersëjô distribùcëji Fedora: Fedora 9.
Mómë żdóné z wiadłã ò tim do ùsôdzeniô artikla ò tim jak mòże ju nastôwic w Fedorze kaszëbsczi jãzëk w òkrãżu KDE 4.x.

(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Kaszëbsczi jãzëk w Debianie z KDE

Òpùblikòwóné w: Debian,Wkół kaszëbsczégò Linuksa — Tadżi: , , — Mark @ 6:21 pp 10 mô. 2008

Mómë dlô waji dodóny artikel ò tim jak nastôwic kaszëbsczi jãzëk w Debianie Lenny z òkrãżã KDE.

Je to nôslédny przëmiôr na to, że naju robòta przë KDE je widzałô w corôz wicy distribùcëjów, a nié le blós w Kubuntu – co mòże pòmëszlëc czëtając wpisënczi na najich starnach 😉 .

Dzél pòmòcë do Linuksa bãdzemë pòmalińkù dofùlowiwac przidatnëma artiklama ë to nié le blós ò kaszëbsczich wersëjach. Jeżlë môta pëtania, czë téż pòmëslënczi na przëdatné artikle, to proszëmë te sélac do naju ze starnë łaczbë.

Czëtôjta: Kaszëbsczi jãzëk w Debian Lenny

AddThis Social Bookmark Button

Ubuntu 8.04 LTS

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Mark @ 8:13 pp 28 łżë. 2008

W Ubuntu 8.04 LTS “Hardy Heron” (wëszłé 24. łżëwkiôta) je kładłi, jakno ju rëchli w Ubuntu 6.06 LTS, wiôldżi cësk na sztabilnotã całi systemë. Stoi za tim baro dołdżé wspiarcë aktualizacëjama (3 lata dlô desktopów) tegò wëdôwka. Nié mòże gwës tuwò gôdac ò wiôldżim skòkù w bënowich zjinakach w przërówaniém do wersëji 7.10 – 6 ksãżëców to nie je znôwù tak wiele czasu bë wëszła z tegò zarô rwòlucëjô – nimò tegò mòżemë pisac ò czékawich nowich rozwiązaniach, taczim je na gwës instalownik z jaczim mòżemë terô winstalowac Ubuntu prosto z Windowsa bez mùszebnotë sztartowaniô kòmpùtra z CD czë téż mùszebnotë particjonizowaniô cwiardi platë. Nowò doszłô je téż czékawô programa wëpôlaniô platków ò mionie Brasero. Ubuntu 8.04 je téż pierszą distribùcëją jakô niese ze soba sztandardowò przezérnik Firefox w wersëji 3.
(wicy…)

AddThis Social Bookmark Button

Ubuntu 8.04 Release Candidate

Òpùblikòwóné w: Ubuntu — Tadżi: — Mark @ 9:17 pp 18 łżë. 2008

Dzén pòzdze, jakno bëło planowóné, wëszłô je wersëjô Ubuntu 8.04 RC (Hardy Heron), jaka mòże zladowac ze starnë: releases.ubuntu.com.
Hardy Heron
(jakno ma ju dzysô pisôlë) je pò Ubuntu 6.06 drëgą wersëją z Long Term Support (gwarantowónëch je 5 lat dlô serwerowi ë 3 dlô desktopòwi wersëji).
Òbrôzë platów stoją fardich do zladënkù dlô wszëtczich wspierónëch przez Ubuntu systemów, dô téż alterantiwné instalacjowé wersëje.

Kùncowô wersëjô mô sã ùkôzac 24 łżëwkiôta – jakno ju rëchli bëło pisóné. Në to chto chce sã pòbawic, ten niech zladëje wersrjã RC, a całô reszta niech jesz pòżdô 6 dniów – to chùtkò nama zlecy.

Ps. Jesma chùtczi z tim wiadła jakno pòlskòjãzëkòwé serwisë – dlôte gwës téż wôrt tej-sej do naji zazérac 😉

AddThis Social Bookmark Button