Linuxcsb – Archiwa

Mark @ 4:42 pp 20 mô. 2013 Dopòwiescë (0)

Witôjtaż w archiwach starnów kaszëbsczégò Linuxa.

Archiwa kaszëbsczégò Linuxa

Kąsk ò ùdbie kaszëbsczégò Linuxa ë tich internetowich srtarnach:

  1. Starnë ne móm zrëszoné w 2006 rokù z mëslã ò rozkòscërzaniu wiedzë ò ôpen ùdbach a mòżnoce brëkòwaniô kaszëbiznë w infòrmatice chtërną dôwô òperacjowô systema w kaszëbsczim jãzëkù – Linux.
  2. W tim to rokù z Michôłã Òstrowsczim mómë zrëszoné kaszëbsczé dolmaczënczi KDE a Ubuntu (z cëskã na Kubuntu).
  3. W 2006 mómë téż zgłoszoną kaszëbska klawiaturã ë lokalizacjã dlô kaszëbsczégò jãzëka, chterné òd tegò czasu są przëstãpné w uniksowich systemach.
  4. Pò piãc latach przëłączëł sã do naji jesz aktiwno Jurk Hinz, robiąc równak le przë Mozillë.
  5. Przez te lata ùdało nama sã pòkazac, że jeżlë są le chcë, to mòże w mało lëdzy stolemną kaszëbską ùdbã zrëszëc ë ùsadzëc (w tim dwa òbrôzë ISO wëdôwków kaszëbsczégò Live-Linuksa) – to wëdôwô mie sã nôwôżniészé do przekazaniô na tim placu.

To prakticzno w skrodzenie wszëtkò. Z prostegò felënkù czasu ma nie bëlë w dwóch lëdzy w sztãdze ti ùdbë dali cygnąc. Nôdzeja na to, że chtos bãdze przë tim chcôł wespółrobic ùmiarła z czasã. Tak to móm pò szesc latach zamkłé kaszëbsczé starné wspiarcô dlô ôpen ùdbów, w tim Linuksa, òstôwiając czëtińcom archiwa tegò co w tim czasu bëło tuwò lós.

 

Mark Kwidzińsczi